درب های اتوماتیک تلسکوپی مناسب درگاههایی است که با محدودیت عرض ورودی نیاز به حداکثر بازشو را دارند. درب های اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی به صورت سه لت و شش لت ساخته می شود.
بازشوی درب های سه لت اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی این گونه محاسبه می شود :
( بازشوی مفید درب ) = 15 – 2 × ( 3 / عرض درگاه )
در درب های شش لت اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی از فرمول زیر استفاده می کنیم :
 ( بازشوی مفید درب ) = 30 – 4 × ( 6 / عرض درگاه )
درب های اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی از اجزای زیر تشکیل می شوند :
1- ریل کندرو : ریل کندرو روی شاسی نصب می شود و لت های کندرو بر روی این ریل جابجا می شود.
2- هنگرهای لت کندرو : هنگرهای لت کندرو دارای 2 عدد هرزگرد می باشد که هرکدام از این هرزگردها به یکی از هنگرهای لت به سمت بیرون درب ، نصب می شود و تسمه ای این دو هرزگرد را به یکدیگر اتصال می دهد.
انتهای تسمه لوپ را به ریل نصب می کنیم و ابتدای آن را به هنگر لت تندرو نصب می کنیم.
ریل تندرو یک دستگاه اپراتور معمولی می باشد با تفاوت کوچکی در هنگرها ، به این صورت که حدود 2 سانتی متر ارتفاع هنگرها بلندتر و گیره لت نیز 4 سانتی متر از هنگرهای معمولی بزرگتر است.
درب اتوماتیک شیشه ای ، در اماکن های مختلف و اماکن های اداری، تجاری، بیمارستانی و غیره نیز به کار می رود. درب های اتوماتیک شیشه ای کاربرد های متعددی دارند .
درب های اتوماتیک شیشه ای شامل  دسته بندی زیر می باشند :
 - درب اتوماتیک شیشه ای کشویی
 -درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی
 - درب اتوماتیک گردان
 - درب اتوماتیک دوار
 - درب اتوماتیک شیشه ای گرد
 - درب اتوماتیک شیشه ای منحنی یا اتوبوسی
 درب اتوماتیک شیشه ای مناسب برای خروج اضطراری ، قابل اجرا به صورت یک لنگه و دو لنگه ایی .
درب اتوماتیک از جنس آلمینیوم  است ، درب اتوماتیک شیشه ای به صورت باز و بسته میشود و امروزه با توجه به پرکاربرد بودنش همه جا دیده می شود درب اتوماتیک شیشه ای . شرکت آوادر در خدماتی از جمله، نصب درب اتوماتیک شیشه ای، تعمیر موتور سه فاز، تعمیر چک پارکنیگی، تعمیر راهبند ، آموزش نصب درب اتوماتیک شیشه ای و درب اتوماتیک شیشه ای و غیره به شمار می رود .
درب های اتوماتیک شیشه ای از مدرن ترین درب های اتوماتیک شیشه ای به کار می رود و جنبه کاربردی دارد .
چگونه یک درب شیشه ای اتوماتیک اسلایدی را اندازه گیری کنیم ؟
عرض لت متحرک = 4 / ( 3 _ عرض درگاه )
برای محاسبه لت های ثابت ، سایز پروفیل ارتفاع فریم را با سایز لت متحرک جمع می کنیم.
عرض لت ثابت = عرض پروفیل ارتفاع + عرض لت متحرک
در درب های اتوماتیک شیشه ای ارتفاع لت های متحرک بر مبنای سیستمی که بر روی درب نصب می شود متغیر است مثلاً برای اپراتور لابل سایز کف تا زیر قوطی ( شاسی ) را منهای 6/3 سانتی متر می کنیم و در درب های اتوماتیک شیشه ای PAD منهای 5/2 و در درب های اتو ماتیک شیشه ای رکورد منهای 4 می کنیم .   
برای محاسبه ارتفاع لت های ثابت ارتفاع کف تا زیر قوطی را منهای یک می کنیم.
مثال : 
ارتفاع : 2/2 متر
عرض دهنه : 3 متر
عرض لت متحرک                75 = ( 4 / 300 )
عرض لت ثابت                    79 = ( 4 + 75 )
ارتفاع لت ثابت                    219 = 1 – 220 
ارتفاع لت متحرک برای سیستم لابل              4/216 = 6/3 – 220 
اندازه لت متحرک                4/216 × 75 
اندازه لت ثابت                      219 ×79